Bygga hus

House project

För många är husbyggandet bland det roligaste som finns. Det är en start på ett kapitel i livet som för alltid kommer förändra ens vardag. Att få påverka ens eget boende är något många, för att inte säga alla drömmer om.

Att bygga sitt hus kan vi dela in i ett stort antal steg som vi kommer gå igenom i detalj.

 • Planering
 • Uppskattning av antal timmar
 • Bygglov
 • Markförhållanden
 • Val av grund
 • Grundläggning
 • Stomresning
 • Välja inredning
 • Tak
 • Fasadlösningar
 • mm

Planering

Det första man bör göra är att planera. Vart ska huset ligga? Enplanshus/tvåplanshus? Hur stort ska de vara? Vad tillåter detaljplanerna? Försäkring? Bygglov? Arkitekt? Vilken grund? Hustillverkare/egentillverkare? Kök? Öppen planlösning? Antal rum? Det är tusen frågor man måste tänka igenom mycket noga innan man ger sig på processen.

För att du ska kunna planera ditt hus måste du också rita upp de så att andra förstår det som t.ex byggarbetarna när de ska bygga de. Man kan rita sitt hus men det vanligaste är att man sitter och planerar sitt hus med en arkitekt.

Uppskattning av antal timmar

Det är bra att försöka få till en uppskattning av hur mycket arbetstimmar det går åt för att bygga ett hus.
Det är inget enkelt jobb ska sägas. Här har vi gjort ett försök.
Uppskattning antal timmar.

Bygglov

För att få tillstånd för att bygga ditt nya hus måste du söka bygglov. Det finn en del lagar och regler som man är tvungen att följa. Det är viktigt att du vet redan precis vad du ska göra och vad det är som gäller. För att den personen är den som har ansvaret för vad som byggs.

Det krävs bygglov till olika saker, som t.ex ibland kan det behövas till plank eller murar. När man bygger nytt hus, vissa tillbyggnader krävs också bygglov. Det är byggnadsnämnden i din kommun bedömer om det behövs bygglov. Därför måste du, innan du börjar bygga ta kontakt med byggnadsnämnden.

Markförhållande

När man köpt sin tomt brukar man vilja kolla markförhållandet, alltså göra en geoteknisk undersökning. På en geoteknisk undersökning kan man se vad marken består av alltså sand eller lera t.ex. Man kan också kolla om det kommer bli risk för fuktskador. Denna undersökning är också bra för vilken husgrund man ska välja. För då för man se marken hur den ser ut och då kan man också se till att man får en passande husgrund.

Det finns tre olika husgrunder man kan välja; krypgrund, plintgrund och platta på mark.

 

byggtider.sebygganytthus redigerad