Bygga uterum

uterumtillb.seredigerad

Precis som när man gör tillbyggnader måste bygget anmälas till kommunen även om det inte krävs något bygglov. Ett krav är att de ska finnas ett annat hus på tomten som har byggts med bygglov. Det kan vara lokala villkor som måste uppfyllas  därför är det viktigt att kolla med kommunen innan du börjar bygga.

Det är tillåtet att bygga skärmtak över altaner, balkonger eller entréer så länge skärmtaken tillsammans täcker en större area än 15 kvm. Den får heller inte placeras närmare en annan fastighet eller tomt än 4.5 m.

Det är viktigt att innan du ska köpa ditt uterum måste du tänka igenom när du ska använda uterummet. För att få den rätta isoleringen ska du ha den rätta kombinationen av uterumspartier och isolertak för att få rätt isolering för årstiden.

De nya bygglovsreglerna (Attefallsreglerna) tillåter att du:
– bygger ett vägganslutet uterum/växthus upp till 15 kvadratmeter utan bygglov
– bygger ett fristående uterum/växthus upp till 25 kvadratmeter utan bygglov (Attefallshus)

Vilka ev. lokala regler som gäller just i din kommun är svårt och veta därför är det viktigt att du frågar dem.

uterum byggtider.se redigerad