Byggprojektets delar

Ett byggprojekt kan som regel delas in i många olika delar.

Här följer de delarna.

Inledande faser

  • Ritningar och arkitekter
  • Bygglovsprocess

Bygg projektet

  • Grundläggning
  • Stomresning
  • Uppvärmningslösning
  • Köket
  • Badrummet
  • Altanen
  • Trädgården