Bygga badrum

Våtrumsskivor

Det som behövs till när man sitter dit våtrumsskivan är:

 • kniv
 • munskydd
 • skruvdragare
 • tumstock
 • plåtsax
 • skruvar

Det första man gör när man bygger ett badrum är att man sätter dit våtrumsskivor som skyddar mot fuktskador. Det är viktigt att du har på dig munskivor när du skär i våtrumsskivorna eftersom att de innehåller glasfiber.  Sådana skivor måste sitta en meter ut från dusch eller badkar och sedan hela ytterväggen från golv till tak. Men på de andra väggarna kan det sitta vanliga gipsskivor. Men vid hörnen är det bra att förstärka hörnen med en plåtregel. Anpassa längden med en plåtsax och fäst våtrumsskivan ovanför regeln med en skruv.

Våthusprimern

Nu är det dags att prima golvet till detta behöver du endast:

 • våtrumsprimer
 • roller

Såhär gör du:

De ända du gör är att rullar rollern i våthusprimern och det gäller att inte snåla. Det ska vara rikligt med våthusprimer och om du har betonggolv är det bra om du använder en mindre borste också så du kommer åt hela ytan.

Kottla

Steget härnäst är att kottla det gör att badrumsinredning som t.ex handfatet ska få ett bra fäste och sitta kvar på väggen. Det du gör när du kottlar är att du reglar upp träplankor inne i väggarna så de sitter ordentligt.

Flytspackla ditt golv

Det du behöver till att Flytspackla ditt golv:

 • Visp
 • Nivåmarkörer
 • Avstängningslist
 • Målarfog
 • Stålspackel
 • Hink
 • Avbitartång
 • Vattenpass

Såhär gör du när du blandar flytande spackel:

Nu är det tid att blanda flytande spackel som man kan täcka över värmeslingor med och eftersom att spacklet är så tjockt gör att man kan få ett fall in mot golvbrunnen.

Våtrumssäkring

De bästa skydd som skyddar ditt badrum för fuktskador är våtrumssäkring. Det är viktigt att du använder rätt material när du ska göra dina väggar våtsäkra.

Detta behöver du för att våtsäkra ditt golv:

 • Tätmembran
 • Duk
 • Fiberremsa
 • Rörmansketter
 • Roller
 • Pensel
 • Utstrykare

Såhär gör du:

Rulla på ett tjockt lager på väggen, samma bred som duken. Lägg på duken och var mycket noga med att stryka ut ev luftbubblor, fortsätt så resten av väggen. Vid vattenrör ska man lägga på en rörmanskett för extra tätning. Stryk först på tätmembran och sen mansketten och därefter ännu mer tätmembran.

Dukskärvarna ska tätas med extra fiberremsa, först membran och sedan lägg på fiberremsa därefter ännu mer membran.

Våtsäkra ditt golv

Du kan våtsäkra ditt golv om du följer reglerna och gör ett noggrant jobb. Detta behöver du:

 • Tätmembran
 • Duk
 • Fiberremsa
 • Rörmansskett
 • Purus kniv
 • Brunnsmansskett
 • Hörnmansket
 • Roller
 • Pensel
 • Utstrykare

Såhär gör du:

Börja med att stryka ut ett tjockt lager tätmembran över golvet. Lägg sedan på duken och ta hjälp av en utstrykare för att få bort luftbubblorna. Stryk på tätmembran vid brunnen. Där golvet möter väggen ska man täta extra mycket genom att du stryker på tätmembran sen fiberremsa och därefter ytterligare ett lager till av tätmembran. I hörnen lägger man på hörnmansketter på exakt samma sätt. Golvbrunnen ska tätas extra med hjälp av en brunnmanskett. Skär till ett perfekt snitt med hjälp av en purskniv. Stryk sedan på med ännu mer tätmembran och avsluta med rörmansketten på toastols röret.

 Kakla ditt badrum

Detta behöver du:

 • Visp
 • Kakelfix
 • Kryff
 • Fixkam
 • Kakelborr
 • Kakeltång
 • Slipverktyg
 • Kakelskärare
 • Hink
 • Laserpass
 • Fogplatta
 • Svamp

Såhär gör du:

Börja mäta ut mitten av väggen. Om det skulle va att plattorna behöver beskäras är det snyggast och ta lika mycket på båda sidorna. Badrums golvet har ett fall och därför måste man kapa nedersta raden efter de. Ta hjälp av en lasermätare för att märka ut fallet. Glöm inte att räkna med fogbrädden. I hörn kan man behöva knipsa av lite med en kakeltång. Slipa till ojämna kanter och blanda till kakelfixet och sätt första raden. Låt den brinna några minuter så att den första raden innan du fortsätter med resterande plattorna. Lägg kryss mellan plattorna för att få de rätta avståndet. Där de finns rör behöver man borra i kakletoch man kan ta hjälp av ett laserpass för att mäta uthålet. Glöm inte att räkna med fogbredden och ta bort kryssen. Innan kakelfixet har helt torkat, skrapa bort de överflödiga mellan plattorna då lägger sig fogen fint sen. När de är klart så låt de stå över natten innan man fogar.

Lägga klinker

Detta behöver du till att lägga klinker:

 • Visp
 • Flexfix
 • Fixkam
 • Vinkelhake
 • Kabeltång
 • Slipverktyg
 • Klinkerskärare
 • Hink
 • Laserpass
 • Vattenpass
 • Brunnlock

Såhär gör du:

Blanda först fixet och läs på påsen hur du ska gå till väga. Medan de vilar i några minuter kan du mäta ut var klinkern ska läggas. Man kan inte räkna med att väggarna är 90 grader så utgå därför från brunnslocket. Mät avståndet från väggen till första plattan och rita en linje. Lägg sedan en vinkelhake och rita ut en 90 gradig vinkel. Nu kan man börja stryka ut fix och därefter klinker. Börja från de utritade hörnet där du vet att vinkeln är 90 grader.Brunnslocket ska fyllas med fix innan de läggs på. Pressa klinkern lite så att de blir jämt. Vid väggar och hörn behöver man skära plattorna och glöm inte att inkludera fogbredden. När klinkern är på plats får de torka en dag innan man fogar.

Foga dina väggar och golv

Detta behöver du:

 • Visp
 • Fog
 • Fogplatta
 • Tråg
 • Svamp
 • Klinkerrent
 • Silikonfog
 • Vaattenspruta
 • Gummiskrapa

Såhär gör du:

Innan du börjar foga måste du tvätta rent från smuts och fix, använd svamp och klinkerrent. Blanda sedan till fogen och stryk på den med hjälp av en fogplatta. Arbeta diagonalt åt båda hållen så fylls det på tillräckligt. När fogen börjar torka, tvätta då av plattorna med en fuktad svamp. Torka därefter torrt med t.ex en tassel. Fortsätt på samma sätt över golvet och skydda väggarna med maskiierings tejp. När allt är fogat, torrt och rent lägg då på silkon läggs kanter och hörn. När silikonet är på plats sprejar man på såpvatten innan man drar bort övrflödet. På så sätt kan de inte fastna där de inte redan sitter.

Montera din dusch

Till detta behöver du:

 • Skruvdragare
 • Plugg
 • Kakelborr
 • Gummiklubba
 • Silikon
 • Lasperpass

Mät upp en rät linje som du kan gå efter, markera var borrhålen ska sitta. Om de hamnar för nära en foglinje, flytta då in hålen några mm så att de blir lättare och få de snyggt. När du borrat igenom kaklet med en kakelborr så byt till trä eller betongborr för att hålet ska bli djupare för plugg. Ha sen in silikon, plugg och därefter mer silikon. Aplicera även silikon på väggskenas baksida. Skruva sedan fast den och därefter duschväggen. Stabilisera väggen genom att sätta upp en stång.

Montera din toalett

Detta behöver du:

 • Gummimanskett
 • Silikon

Börja med att applicera silikon på insidan av gummimansketten och utan på avloppsröret. Trä sedan på mansketten och lägg på ordentligt med silikon på insidan av den. Applicera rikligt på stolens underkant. Mät ut exakt var den ska stå och ställ dit den. På så sätt limmas stolen fast istället för att skruvas, då slipper man att skada ev värmeslingor. Skruva dit vattnet och täck hålen från skruv för att skydda från damm. Montera locket med mutter på undersidan. Låt silikonet torka några timmar så att de sätter sig ordentligt.

Montera upp ditt handfat

Detta behöver du:

 • Skruvdragare
 • Skruv
 • Kakelborr
 • Sticksåg
 • Silikon
 • Laserpass
 • Plugg
 • gummiklubba

Börja med att mäta var vattenrören hamnar på skåpet, såga ur med en sticksåg. Skåpet levereras med fästen, mät ut var på väggen dem ska sitta och borra med borra med kakelborren genom kaklet. Byt sedan till trä eller betongborr för att få ett djupare hål för plugg. Fyll i hålen med silikon, slå in en plugg och därefter mer silikon. Om man limmar baksidan av fästet fördelar man ut skåpets vikt bättre. Skruva fast fästet och dra silikon runt för att täta mot vatten. Häng på skåpet och limma fast handfatet med silikon.

Sätta dit ditt badrumsskåp

Detta behöver du:

 • Skruvdragare
 • Skruv
 • Plugg
 • Kakelborr
 • Gummiklubba
 • Silikon
 • Laserpass

Mät upp var spegeln ska sitta och märk ut borrhålen. Borra först med en kakelborr och byt sedan till trä eller betongborr för att få ett djupare hål till plugg. Om spegelskåpet är tungt är det viktigt att fästa de i regeln bakom kaklet. Fyll hålen med silikon, plugg och sedan mer silikon. Applicera även silikon på baksidan av fästet för ett jämnare tyngdfördelning. Skruva sedan fast fästet till att de blir vågrätt. Montera spegeln men en elektriker måste ta hand om den fasta elen.