Husgrunder

Husgrunder är en mycket viktig komponent i husets konstruktion. Du måste ha en stabil och välbyggd husgrund för att till exempel vikten från huskroppen ska fördelas på rätt sätt, och för att inte riskera tjällyftning. Den vanligaste grunden är idag betongplatta på mark, men krypgrund är fortfarande ganska vanligt, liksom plintgrund.

Det stora felet på 1970-talet

Det var i början av 1970-talet som betongplatta på mark började användas som husgrund. Det var en billig husgrund som också kunde användas för att bygga källare.

Men det var några fel som gjordes, och betongplattan fick dåligt ryckte. Det största felet var att isoleringen placerades ovanpå betongplattan, vilket ledde till att fukt kunde transporteras genom betongplattan för att nå isoleringen, som i sin tur spred fukten vidare till väggarna. Det här innebar förstås att risken för mögel blev mycket stor.

I en del fall gjöts även träbjälkar in i betongplattan. Precis som att lägga isolering ovanpå betongplattan, är detta något som inte skulle ha gjorts eftersom de ingjutna träbjälkarna då kunde dra åt sig fukten som nådde grunden. Bjälkarna ruttnade och mögel bildas eftersom konstruktionen inte tillät träet att torka ut. För att åtgärda detta behövde hela hus lyftas, något som förstås är och var väldigt kostsamt.

Vad som sker när marken under huset är kall, är att kyla från marken möter den varma luften från huset. När detta händer bildas kondens inne i husets golv. Detta kunde alltså inte hanteras på ett korrekt sätt under 1970-talet.

Lösningen

För att åtgärda dessa fukt- och mögelskador behövdes en förändring i var isoleringen placerades. Från att lagts ovanpå betongplattan, till att placeras under densamma. När isoleringen nu låg under betongplattan, kunde inte fukten nå golvet eftersom isoleringen fungerade som en fuktspärr.

Idag används normalt 300 mm isolering under betongplattan.

Förutom förändringen i placeringen av isoleringen, är det många som inte förstås vikten av att dränera en betongplatta. Du behöver till exempel gräva ur 1.5 m under huset, ersätta jorden med dränerat grus eller makadam och tillsätta dräneringsrör. Det dränerande gruslagret behöver också vara längre ut än husets alla sidor.

Kostnad för en husgrund

När det kommer till kostnaden för en husgrund beror det på flera saker. Mellan tummen och pekfingret går det att säga 1500-3000 kronor/kvm om du ska gjuta betongplatta. Men om du skulle behöva spränga, bygga på sutterrängtomt eller schakta stora mänger jord kan kostnaderna stiga. Klicka här för att läsa mer om de olika momenten i grundbyggandet som kan påverka kostnaden för husgrunden.