Söka bygglov

Innan du skickar in en anmälan och söker efter bygglov är det viktigt att du planerat allt innan. Som t.ex var byggnaden eller muren t.ex ska stå och hur långt det är ifrån tomtgränsen. Eftersom att man får inte bygga någonting närmre än avståndet 4,5m närmre tomtgränsen. Om man t.ex ska bygga ett garage får man inte bygga det närmre än 6m från garaget och till vägen. Det handlar både om att bilarna ska få plats men främst att bilarna eller bilen som står på uppfarten inte ska vara i vägen för de andra bilarna.

Att söka bygglov finns med i nästan alla processer när man ska bygga nytt eller göra en tillbyggnad. Ibland kan det vara så att man inte behöver bygglov men att man ändå måste skicka in en anmälan till kommunen.

Bygglov får man om man följer de regler och lagar som finns. Kommunen sitter och kollar om du följer de lagar och regler som finns när du skickar in din anmälan. Man kan också behöva bygglov när man ska bygga murar och plank. Ibland kan man även behöva bygglov för att byta färg på fönstren. Vissa hus kan även vara K-märkta det vill säga att man inte får byta någonting på husen. Nu undrar säkert många varför finns det K-märkta hus, men det handlar om att man vill bevara kulturen.