Stomresning av hus

Det första du  gör är att kolla måtte på hur den befintliga grunden åt grundritningens mått. Kolla gärna de diagonala måttet och måttet på grundens kanter. När du sen har kontrollerat måtten på grunden så märk ut där ytterväggarna sitter, då kan du använda dig av ett märksnöre. Slut linan på marksnöret och markera t.ex 10 cm in från den ena sidan regeln står. När du sen har rest väggen är det väldigt lätt att använda sig av en tumstock och mäta så att du placerar väggen rätt.Lägg ut syll och hammarband på grundplattan bredvid varandra.  Markera sedan var stolparna ska stå på båda och lägg ut stolparna mellan syll och hammarband. Det 3 olika typer a stolpar en rak och två som är olika typer av urjaktning. För att isoleringen i hörn ska bli rätt är det viktigt att de två stolparna i början och slutet av varje vägg är utplacerade rätt. Vilket du också kan se på konstruktionens ritning.

Nu är det dags att spika ihop stolparna med syll och hammarband. Ligger de verktyg i vägen när du ska slå, flytta gärna dem för att undvika skador. Spika också fast över- och och underliggande till fönster och dörrar plus stolpar och under fönsterbreddarna 600. Om man monterar en lång sida som är bärande så har man alltid en bärlina för att ta upp laster på takstolarna. Över fönster har man dessutom dubbla bärlinor, kontrollera detta på väggsnittet på konstruktionenlinjen. Det man gör först är att man lägger en kort bit över fönstret sedan fyller man på med en lång bärlina på utsidan.

Det man bör tänka på när betongplatta som grund är att träet inte kan ligga direkt på betongplattan. Därför har man syllisolering som placeras i mellan betongplattan och träet, antingen lägger man först ut syllisoleringen på betongen och lyfter väggen på plats eller så kan man i de här fallet spika fast isoleringen på syllen och vika upp väggen. Tänk då på att kontrollera att isoleringen inte kläms på ett konstigt sätt. På de långa väggarna kan de bli tungt, va därför några stycken så att ni slipper att skada ryggen.

Därefter är det bra att stäva upp väggen så ingen behöver stanna kvar och hålla upp väggen. Nu när väggen är rest kan vi använda strecken, vi tidigare slog ut för kontrollmäta att den faktiskt står där den ska stå. Fortsätt sedan att resa resterande väggar på samma sätt och fäst dem provisoriskt i varandra. Rikta väggarna med ett vattenpass noggrant och stäva sedan på sidan så att de inte flyttar på sig. Då var det dags att fästa väggarna permanent i grundplattan. Kontrollera en sista gång att väggarna står på plats och är riktade innan du fäster stommarna i grunden med avsättfäster. Vilken fäster du ska använda beror på vilken husgrund du har. Det kan skilja sig mellan betong och lättbetong. Det som är viktigast är:

  • Se till att du har rätt rätt stolpe på rätt plats
  • Håll väggarna i lod och tänk på att de ska stå rätt i förhållande till grundkanterna.