Uppvärmningslösningar

Det finns många olika typer av uppvärmning som t.ex fjärrvärme, bergvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar är några exempel på icke förnyabara energikällor. Här kommer några exempel på förnybara energikällor: solenergi, pelletseldning och vedeldning.

Fjärrvärme

När man hittade på fjärrvärme tänkte man att de var mer miljövänligt att ha en stor anläggning där värme produceras än i många små värmepannor. Sveriges fjärrvärme produceras till mesta del av miljövänliga källor därför är det ganska populärt och ett bra val. Det är mycket vanligt i städer men finns även på landet men det är mest om det finns många flerfamiljehus i området.

Fjärrvärme är när värme produceras på en annan plats inte inne i huset. Det är bra om det inte är för långt avstånd mellan huset som ska värmas upp och anläggningen. Annars kan de ske för stora värmeförluster på vägen och då blir det dyrare om en del värme bara går till spillo.

Bergvärmepumpar

Med hjälp av en bergvärmepump kan den energin som bildas i berggrunden tas vara på. Det positiva med bergvärmepumpsystemet är att man behöver inte göra så mycket alltså lite skötsel. Det negativa är att det höga investeringskostnader och man blir långsiktigt beroende av el för uppvärmning. Eftersom att det finns mindre kol och olja gör de så att vi inte kan göra lika mycket energi som vi gjort innan därför kommer energipriserna öka då kan man välja bergvärme. Det beror på vilken el som du använder dig av om det är bra för miljön eller inte. Om du ska köpa en uppvärmning som är bra för miljön rekommenderar jag att du köper el från förnyelsebara energikällor.

En bergvärmpepump samlar ihop den energin som bildas på berget och skickar den vidare till hushållen. Om den enrgin från beret har en hög temperatur och husets värmesystem har en låg temperatur blir det  den bästa värmefaktorn. Alltså man får mest värme till huset i föhållande till hur mycket el värmepumpen tar.

Värmepumpen kan alltså få gratis energi från olika värmekällor, där de två vanligaste är uteluft och bergvärme för hus. Det positiva med bergvärme är att de håller samma temperatur ået om medan uteluften har kallare då värmen behövs som bäst. Men bergvärmpumpens investeringskostnader är högre än luftvärmpepumpens. Det beror på att man borrar ner i berget när man vill få ut energi och detta kostar mycket. Om hustets användning av energi inte är hög tipsar jag om att du ska välja uteluft. Om du har en tomt som ligger i närheten av en sjö eller bara har allmänt bra jord som är lätt att gräva upp är jord- eller sjövärme ett bra alternativ för dig.

 Luftvärmepumpar

Ute i luften finns det energi som vi kan ta vara på genom en luftvärmepump även om det är kallt ute. Hus som har vattenburet värmesystem kan man minska sina energianvändningar med hjälp av en luftvärmepump.

Det finns tre olika typer av luftvärmepumpar. Den första är luft/vatten-värmepumpen som brukar kopplas till hustets värmeburna värmesystem. Sedan finns det luft/luftvärmepumpen och den värmer bara inomhusluften via luften och från frånluftsvärmepumpen som tar vara på värmen i den ventilationsluft som lämnar huset. Frånluftsvärmepumpen kan kopplas till bostadens vattenburna värmesystem eller kan den bara användas till värma tappvarmvatten.

 Solenergi

Man kan fånga värme från solen genom att man har solpaneler eller också till el med solceller. Vissa bostäder har de på taket och i t.ex Sahara finns där extremt mycket. Det som är så bra med solfångare är att elen/energin kommer från en förnybar källa i detta fallet solen. Förnybar energikälla menas med att det är någonting som inte kommer att ta slut som t.ex oljan och kolen kommer att ta slut men det kan ju inte t.ex vattnet och solen. Solfångaren tar upp energin och omvandlar den till el.

Pellets

Pellets har låga energikostnader och är dessutom mycket bra för miljön. Pellets funkar till både de hushåll som har vattenburen värme och direktverkande elvärme eftersom att den sköter eldningen automatiskt med hjälp av pelletsbrännaren eller pelletskaminen.

Pellets består av sågspån och kutterspån som mals, torkas, värms upp och pressas till stavar. Resultatet blir då ett miljövänligt bränsle som man kan t.ex använda till värme.

 Vedeldning

Om man eldar på rätt sätt är vedeldning ett ekonomiskt och miljövänligt sätt att uppvärma. Om man har en kakelugn eller en braskamin kan det vara en komplettering till värmesystemet.

Att använda ved som uppvärmning är mycket bra eftersom att de är lönsamt och det är en alternativ även om villaägarna inte har tillgång till skog. Ved är en förnybar energikälla som heller inte bidrara till växthuseffekten eftersom att det blir plusminus noll. För att träden tar in koldioxid och då hjälper de oss med våra extrema kolutsläpp. Men sedan när de eldas kommer koldioxid ut men de har ju hela tiden tagit in innan så därför blir det så.

Förut hade vedpannor en låg verkningsgrad vilket ledde till att det blev stora utsläpp och hälsofarliga ämnen bildades vid tillverkningen.

För att värmen från veden ska komma åt hela huset bör man ha en öppen planlösning. Om man har en kakelugn så hjälper den till och värma och den svalnar väldigt långsamt därför blir det värme över hela huset och man behöver inte lägga på ny ved lika ofta. Några av de nya braskaminerna kan hålla värmen mycket länge för att de är så tunga.