Bygga garage själv

20 maj, 2015 at 09:14

By

Du planera att bygga ditt garage själv. Kul! Det är ett lärorikt projekt som du kommer spara mycket pengar på att göra själv i stället för att kontraktera en byggfirma. Men innan du börjar bygga behöver du först och främst bygglov från kommunen. Läs mer här om att skaffa bygglov för garage.

Det finns många frågeställningar kring ett garagebygge. Vad ska det användas till? Vad för saker ska kunna förvaras i garaget? Ska bilen samsas med gräsklipparen, arbetsbänken och vinterdäcken? Behövs en separat arbetsyta bakom garaget? Som sagt, det finns många frågor med svar som bara du kan komma med beroende på just din familjs behov.

Garagegrunden

Det är viktigt att arbetet med grunden till garaget blir noggrant utfört. Med garagegrund är det som med vilken annan husgrund som helst; förberedelse av marken för en stadig grund är viktigt för det slutgiltiga resultatet, oavsett om du vill göra din grund med betongplatta, jordankare eller plintar. Till en början behöver du schakta bort stora jordmassor och mäta ut garaget och eventuell isoleringen beror förstås på om du vill ha ett kall- eller varmgarage. Ska du bara förvara saker i garaget behöver du inte isolera, men om du vill kunna använda garaget för andra ändamål (festlokal eller övernattning?) bör du isolera. Kom ihåg att planera för el och avlopp och räkna med att behörig hantverkare utför visst jobb.

Väggar och tak

Du bestämmer själv hur fasad och tak ska se ut. Kanske ska du använda samma material som bostadshuset eller andra byggnader i närheten använder så att det blir en sammanhängande design och helhetsintryck.

Väggarna ska spikas i bottenbrädan och lockbrädan. Vid nedre anslutningar kan du snedkapa panelen som skydd mot trävatten. Du ska också se till att slutar 300 mm ovanför marken. Materialet som normalt behövs för att bygga väggar till garage är syllpapp, murblock (isolerade eller oisolerade) och balk.

Angående stolpkonstruktionen ska varje stolpe stå på en plint där spikreglar och snedsträvor ska spikas mot stolparna. Yttersidan på stolparna ska nå väggpanelen på takets undersida för extra stabilitetens skull.

Taket på garaget behöver kunna stå emot vädrets påfrestningar som snö, vind och vatten. Genom att fästa takstolar och takbalkar med hålband gör man så att taket håller mot vindsug.

ROT-avdrag för garage

Garage som är sammanbyggt med bostadshuset ger rätt till ROT-avdrag. Garaget anses vara sammanbyggt om minst 75% av garagets yttervägg utgörs av bostadshusets yttervägg. Fr nybyggnation av fristående garage får man däremot inte någon skattereduktion. Inte heller om ditt hus är 5 år eller yngre.

Lycka till med bygget!

About the Author