Bygglov för garage

5 maj, 2015 at 08:38

By

Du behöver inte söka bygglov om garaget är planerat att bli mindre än 15 kvadratmeter, något som kanske inte är så troligt. Men om så är fallet behöver du anmäla att du ska bygga och invänta startbesked från byggnadsnämnden. I övrigt kräver alla ny- och tillbyggnationer bygglov.

Kommunens byggnadsnämnd

Du ansöker skriftligen om bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Blanketter finns att ladda ner på kommunens hemsida eller kan hämtas upp på plats på kommunhuset.

Ju mer detaljerad ansökan desto snabbare kan kommunen ta ställning till din ansökan. Beställ tomtritning och eventuell detaljplan från kommunen så att du enkelt kan visualisera ditt planerade garagebygge.

Du får inte bygga närmre än 4,5 meter till tomtgränsen utan att grannar lämnar sitt godtycke, och 6 meter till närmsta väg.

Brandsäkerhet

Ju närmre huset som garaget är planerat att ligga desto hårdare krav på brandsäkerheten brukar det vara. Detta på grund av att flera brandfarliga vätskor och bränslen förvaras i garaget.

Om det finns en detaljplan för området

Om ditt garage ligger i eller nära ett område av natur- eller kulturhistorisk intresse kan det vara svårt att få bygglov. Alla ändringar som sker i ett område med en detaljplan måste göra försiktigt. Hör med kommunen om det över huvud taget är möjligt att bygga, eller om det går att bygga med restriktioner.

Bygga på känslig mark

För att natur- och kulturhistoria inte ska förstöras kan kommunen komma och inspektera din tomt och dina planer. Alla mark nära hav och sjöar är känslig mark som du kan möta motstånd för. Annat är det om du ska ersätta en redan befintlig byggnad.

Plan och bygglagen

Vill du läsa på om alla lagar och regler som gäller för bygglov ska du läsa in dig på plan- och bygglagen. Du kanske också kontakta kommunen och byggnämnden innan du påbörjar din ansökan för att ta reda på vad du behöver göra och tänka på för att få bygglov.

Lycka till med ditt bygglov!

About the Author