Gjuta pool med isolerande block

20 augusti, 2015 at 17:26

By

Källa: Tjällden pool
När solen börjar titta varm och man känner att sommaren är på väg är det populärt med en härlig pool på trädgården som lyxar till vardagen. Känslan av att vakna upp på morgonen och ta ett morgondopp är för många en dröm. Men hur bygger man egentligen en pool? Hur gjuter man den?

Gjutna pooler springer ur grundtekniker

Man kan säga att både en husgrund och en pool byggs på samma sätt, speciellt idag då många väljer att gjuta sin pool. Båda kommer ur ett byggande som är marknära.
Därmed är också arbetsgången ungefär är densamma.

Rejäl pool kostar lite mer

Att gjuta en grund kan för många självklart innebära en stor och kostsam investering. Men tänk på att det kan vara ett viktigt och avgörande val för att i framtiden slippa både oväntade reparationer och fuktskador. Investeringen lönar sig alltså i längden och du slipper i framtiden betala onödiga kostnader för reparationer.

Placering av poolen

Det första man som villaägare bör göra innan man sätter igång med att gjuta poolen är att veta exakt vart poolen ska vara placerad. Vid detta steg kan det vara bra med en noggrann mätning och exempel på redskap som kan användas är bräder, miniräknare och en lasermätare. Det är viktigt att man mäter samtliga sidor, hörn, mitten, poolens innermått och ett tips är at kontrollmäta alltihopa en sista gång innan man fortsätter med nästa steg. Även vid grävning och schaktning bör man kontrollera både grundläggningsdjupet och grundvattennivån och detta eftersom att det annars finns en risk att man gräver alldeles för djupt och gropen fylls med vatten.
Idag finns det många bra och kvalitetssäkrade grävare som du som privatperson har möjlighet att anlita. Om du känner dig osäker över något kan dessa exempelvis hjälpa dig med att både schakta och gräva för din planerade pool. Genom att anlita en markentreprenör kommer du utan tvekan att underlätta mycket i arbetsprocessen. När man håller på med dränerande material såsom sand, makadam eller singel för att få en så vattentät pool som möjligt finns det en risk för att leran sjunker ner i marken och därför kan det vara bra att man lägger en såkallad markduk på marken.
Nästa steg är att placera ut en 100 mm tjock cellplastskiva och därefter armeringen samt den beräknade betongplattan för poolen. Det är inte särskilt svårt att arbeta med betongen och det går utmärkt att blanda denna för hand. När betongen är klar har man garanterat en stadig och välisolerad poolstomme.
Anledningen till att många idag väljer att gjuta sin pool är för att cellplasten inte tillåter varken grundvatten eller dagvatten komma in i poolen. En annan fördel med en gjuten pool är att tack vare materialet betong hålls både formen och styrkan i många år framöver. Betongen är med andra ord väldigt tålig och slitstark då den även tål marktryck och sättningar i mark på ett utmärkt sätt. Med andra ord, ska du bygga en pool tänk över en gång till och välj att gjuta din pool.

About the Author