Bra lösning för golvvärme

19 augusti, 2015 at 16:00

By

Om man har värmegolv i huset slipper man ha både element och rör som kan vara väldigt dammsamlande. Det ger dessutom ett varmt, skönt och osynligt värmesystem och som också sänker energiförbrukningen. Många föredrar att ha just golvvärme speciellt i uterummet, då den förlänger säsongen och håller dig varm och behaglig om fötterna.

Många olika lösningar

Idag finns det flera olika varianter av golvvärme som man kan välja på. Några exempel är vattenburen värme, luftburen värme och värmegivande elslingor. Många väljer vattenburen golvvärme eller det luftburna systemet eftersom att det ger fler valmöjligheter då man kan kombinera dessa med exempelvis solfångare och värmepump. Att ha en värmepump i kombination med golvvärme är en bra och populär lösning.

Vattenburen golvvärme

För ett nytt hus gjuter man ofta in vattenburen golvvärme i betongplattan.

För ett befintligt hus så är det man ska göra när man lägger golvvärme är att innan man lägger det nya golvet ska man lägga en ångspärr som förhindrar fukt att tränga ner i isoleringen. Innan man lägger på ångspärrsfolien bör man noga dammsuga rummet. Ångspärrsfolien ska rullas ut på golvet och den ska ha en överlappning med minst 20 cm av väderna. Det kan vara bra att vid detta steg kontrollera så att det inte finns några eventuella vassa kanter, spikar eller annat som på något sätt kan skada folien.

Det nya golvet lägger man som flytande golv och detta innebär alltså att det är en stor yta som inte fästs på reglar och bjälkar. För att hålla fast brädorna, fördela trycket och få en stegljudsdämpande förmåga ska man nu lägga antingen skumplast eller gummimatta. Varje bräda ska nu knackas in med lätta slag. Här kan man använda sig av slagkloss. Det är viktigt att man ser till att brädan pressas ner utan någon som helst motstånd.
En annan lösning för golvvärme är vattenburen golvvärme på träbjälklag och detta alternativ är vanligt om man exempelvis vill ha golvvärme på övervåningen. Vattenburen golvvärme innebär varmvatten som cirkulerar i rörledningar och man måste ansluta detta till en värmepanna. Många byggleverantörer säljer idag vattenburen golvvärme och ett exempel är Tjällden. Detta golvvärmesystem består av spårade spånskivor, golvvärmerör, värmespridningsplåtar av aluminium, fördelare, uppritande av golvvärmeplan och rumstermostater.
För att ersätta undergolvet använder man de spårade spånskivorna och detta för att golvet ska bli bärande. Nu kan man ovanpå lägga ett tunt övergolv och därmed ha en låg temperatur på värmesystemet.
Har man en ovanvåning och vill ha vattenburen golvvärme kan man välja att antingen gjuta in eller lägga på träbjälklag. Det sistnämnda alternativet är dock den vanligaste lösningen till småhus. Ibland kan det vara så att ovanvåningen inte kan värmas upp med vattenburen golvvärme utan med vattenburna radiatorer behöver man en så kallat shunt. En shunt är nödvändig för att exempelvis kunna reglera vattentemperaturen, hålla rätt rumstemperatur och för att kunna cirkulera vattnet. Den kan också behövas om man har två vattenburna system i huset med olika vattentemperaturer.

About the Author