By

vaderskydd
Byggställningar har till syfte att möjliggöra byggarbeten som kräver åtkomst till fasaden utifrån på höjder som är högre än en våning. Det kan vara tillbyggnad, nyproduktion, en omputsning av fasad och totalrenovering. Inte sällan så kan det också vara så att man faktiskt använder byggställningen för att komma åt delar av huset som man annars inte kommer åt. Om det exempelvis är en tillbyggnad så kan man ju i princip se till att den tillbyggnaden är ett projekt som inte påverkar dem boende inne i huset. Då är byggställningen en av dem sätt som gör att man kan komma åt dem utrymmen som man bygger. Takrenoveringar och nyproduktion som kräver access till taket är andra projekt som kräver byggställningar.

Byggställningen gör det också möjligt för fasadrenovering där framförallt några meter upp är ett krav att använda byggställningar för att man ska kunna utföra en fasadrenovering. En byggställning kommer ofta till en byggarbetsplats på ett sätt som gör att man behöver få hjälp. Man monterar väldigt sällan byggställningen själv, utan det sköts ofta av ett ställningsföretag där själva monteringen ingår.

En byggställning har också en säkerhetsaspekt. Fasadrenoveringar som kräver byggställningar har en viktig säkerhetsmässig aspekt där man behöver skydda dels byggarbetarna med räcken men också omgivningen. De som bor nära eller går intill byggställningarna bör skyddas från nerfallande föremål.

Väderskydd – av flera skäl

vaderskydd
Byggställningar behöver skyddas mot väder ur ett säkerhetsperspektiv. Men det finns också andra skäl att använda väderskydd.

Fuktproblem har ställt till det för många byggare genom åren. Under byggprocessen är det jättekänsligt med regn som exempelvis tränger in i väggar som är byggda för att vara täta. Träreglar inne i väggen kan då bli stående i vatten. Eftersom trä är organiskt material så både ruttnar och möglar trät om det inte får andas.

Detta kan man undvika genom att

  • bygga med metoden utifrån och in
  • bygga i moduler i fabrik

Väderskydd syftar som sagt till att hålla ställningen mindre påverkad från yttre påverkan såsom nederbörd och blåst. En fasadrenovering är känslig under putsningsprocessen av fasaden. Då putsningsprocessen kan vara extra känslig för exempelvis nederbörd under vissa delar av putsningen innan putsen torkat på väggen.

About the Author